06 24 86 16 50 | info@majorlegal.nl

Rechtsgebieden

Rechtsgebieden

De inlenersbeloning

Het arbeidsrecht is het recht dat de verhouding tussen werkgever en werknemer regelt. Soms verstoren  bepaalde gebeurtenissen deze verhouding. U kunt denken aan een ontslag op staande voet of een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Verder kan een werkgever twijfelen aan de ziekmelding van een werknemer, waarop hij de betaling van het loon stopzet. Of de werkgever ontslaat je vanwege je zwangerschap, wat kun je als werknemer in zo’n geval doen?

Wat zijn in een dergelijk geval de wederzijdse rechten en plichten in het arbeidsrecht?

Een andere vraag betreft die van de status van de arbeidsrelatie. Wanneer is een ZZP’er nu een echte zelfstandige en wanneer is hij eigenlijk een verkapte werknemer? Deze vraag is belangrijk in verband met het navorderen van premies door de instanties en het mogelijk terugvorderen van onterecht verleende fiscale voordelen door de belastingdienst. Ook voor vragen en hulp bij deze kwesties kunt u terecht bij Major Legal.

2
Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht ligt tegen het arbeidsrecht aan. Bijvoorbeeld bij reorganisaties van ondernemingen zijn er arbeidsrechtelijke aspecten aanwezig. Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst is op bedrijven met winstoogmerk, dus ondernemingen. Stichtingen en verenigingen vallen doorgaans niet onder het ondernemingsrecht. Als er zich een faillissement of een reorganisatie aandient of een verstoorde verhouding met een partner ontstaat, zijn dat zaken die vallen onder het ondernemingsrecht. Het ondernemingsrecht wordt vaak nog onderverdeeld in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht.

Het vennootschapsrecht gaat alleen over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

3
Contractenrecht

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met het contractenrecht. Bijvoorbeeld bij de koop van een (tweedehands) auto of een huis, het huren van woonruimte,  het afsluiten van een krediet of als u een schilder inhuurt om uw huis te schilderen. Kortom, het contractenrecht is het recht van alledag. Een contract kan zowel mondeling als schriftelijk worden gesloten.

Zolang partijen zich houden aan de afspraken in het contract (ook wel overeenkomst genoemd), mondeling of schriftelijk, is er niets aan de hand.  Pas wanneer een van de bij de overeenkomst betrokken partijen zijn verplichtingen niet nakomt, of wanneer onduidelijkheid ontstaat over de aard en omvang van de wederzijdse verplichtingen, wordt de vraag wat nu precies is afgesproken actueel.

Meestal zal de tekst van het contract bij meningsverschillen uitkomst bieden. Biedt deze tekst geen uitkomst, dan zal de zogenaamde uitleg van het contract volgen. Dat houdt in dat de rechter aan de hand van de tekst van het contract de betekenis die “partijen redelijkerwijs mochten verwachten” van de tekst over en weer vaststelt.

Het is dus belangrijk uw contract of overeenkomst in duidelijke bewoordingen vast te leggen, waarbij er geen ruimte mag zijn voor een verschillende uitleg van het contract. Major Legal kan u hierbij uitstekend van dienst zijn.

Als uw wederpartij de afspraken uit het contract niet nakomt, dan heeft u de mogelijkheid zich te beroepen op:

  • Nakoming
  • Opschorting
  • Ontbinding
  • Schadevergoeding